Walenty

64 teksty – auto­rem jest Wa­len­ty.

Kierun­ko­wość prze­kazu to fa­natyzm na miarę "ciepłych klu­sek"

For­muła de­dyko­wana Pa­nu Wdechowi 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 16 lutego 2017, 22:35

Mo­cowa­nie się ze słowem to klęska języka 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 12 lutego 2017, 21:15

Reak­cja na słowa win­na urucha­miać czyny. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 12 lutego 2017, 16:07

Tan­de­ta i in­do­len­cja za­haczają o niebo. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 27 stycznia 2017, 15:04

Gra­nice ety­ki re­gulu­je władza. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 21 stycznia 2017, 14:34

Poez­ja to zło otoczo­ne kryształem. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 18 stycznia 2017, 22:18

Przed krzy­wym zwier­ciadłem łat­wo się wyprostować. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 15 stycznia 2017, 21:25

Miałkość wy­powie­dzi pros­ta­ka to grunt je­go przekonań. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 12 stycznia 2017, 15:04

Moc­ne sądow­nic­two ob­naża władzę i godzi w układ. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 26 grudnia 2016, 22:25

Wszel­kie prze­jawy dos­ko­nale­nia to wy­sub­li­mowa­ne for­my destrukcji. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 16 grudnia 2016, 00:39

Walenty

Poziom wypowiedzi świadczy o rozmówcy. Dlatego będąc człowiekiem upoważnionym do szeroko pojętej "klasyfikacji umysłów" zwykłem nie tracić czasu... Dziękuję.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Walenty

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Aktywność

17 lutego 2017, 17:35Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kierunkowość prze­kazu to fa­natyzm [...]

16 lutego 2017, 22:54wdech sko­men­to­wał tek­st Kierunkowość prze­kazu to fa­natyzm [...]

16 lutego 2017, 22:31Walenty sko­men­to­wał tek­st Od poez­ji języ­ka w [...]

16 lutego 2017, 22:14Walenty sko­men­to­wał tek­st Od poez­ji języ­ka w [...]

16 lutego 2017, 22:01Walenty sko­men­to­wał tek­st Karierę ro­bi się od [...]

12 lutego 2017, 21:54wdech sko­men­to­wał tek­st Reakcja na słowa win­na [...]

12 lutego 2017, 21:38aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Mocowanie się ze słowem [...]

12 lutego 2017, 21:10Walenty sko­men­to­wał tek­st Reakcja na słowa win­na [...]

12 lutego 2017, 16:25wdech sko­men­to­wał tek­st Reakcja na słowa win­na [...]

9 lutego 2017, 09:34Walenty sko­men­to­wał tek­st Intelektualna otyłość nie świad­czy [...]