Walenty

74 teksty – auto­rem jest Wa­len­ty.

Pra­wo wy­boru od­biera niezależność. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 lipca 2017, 20:26

O zmarłych na­leży mówić dob­rze i źle. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 czerwca 2017, 20:19

Wiel­kość mędrca po­lega na stop­niowym ogłupianiu słuchaczy aby pod­dać ich edukacji. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 czerwca 2017, 00:13

Kościół gwałci. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 18 czerwca 2017, 16:21

Ko­tara oso­bowościowa to je­dyne tło charakteru. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 23 maja 2017, 16:36

Dosłow­ność to for­ma ucieczki. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 maja 2017, 23:06

Je­dynie próżnia stwarza ideal­ne wa­run­ki do życia... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 14 maja 2017, 12:01

Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem najwyższym. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 11 marca 2017, 16:57

Sprzężenie zwrot­ne dob­ra i zła ok­reśla ich wza­jem­ne konotacje. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2017, 20:14

Uz­na­nie im­pli­kuje wielość płaszczyzn. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 21 lutego 2017, 21:50

Walenty

Poziom wypowiedzi świadczy o rozmówcy. Dlatego będąc człowiekiem upoważnionym do szeroko pojętej "klasyfikacji umysłów" zwykłem nie tracić czasu... Dziękuję.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Walenty

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 lipca 2017, 06:46Irracja sko­men­to­wał tek­st Prawo wy­boru od­biera nieza­leżność.  

23 lipca 2017, 20:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Prawo wy­boru od­biera nieza­leżność.  

23 lipca 2017, 20:33Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Prawo wy­boru od­biera nieza­leżność.  

23 lipca 2017, 20:31Naja sko­men­to­wał tek­st Prawo wy­boru od­biera nieza­leżność.  

23 lipca 2017, 20:31Walenty sko­men­to­wał tek­st Reakcją na kry­zys win­na [...]

23 lipca 2017, 20:29Walenty sko­men­to­wał tek­st Prawo wy­boru od­biera nieza­leżność.  

23 lipca 2017, 20:28Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Prawo wy­boru od­biera nieza­leżność.  

30 czerwca 2017, 21:01Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st O zmarłych na­leży mówić [...]

30 czerwca 2017, 20:53nicola-57 sko­men­to­wał tek­st O zmarłych na­leży mówić [...]

30 czerwca 2017, 17:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st O zmarłych na­leży mówić [...]