Walenty

67 tekstów – auto­rem jest Wa­len­ty.

Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem najwyższym. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 11 marca 2017, 16:57

Sprzężenie zwrot­ne dob­ra i zła ok­reśla ich wza­jem­ne konotacje. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2017, 20:14

Uz­na­nie im­pli­kuje wielość płaszczyzn. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 21 lutego 2017, 21:50

Kierun­ko­wość prze­kazu to fa­natyzm na miarę "ciepłych klu­sek"

For­muła de­dyko­wana Pa­nu Wdechowi 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 16 lutego 2017, 22:35

Mo­cowa­nie się ze słowem to klęska języka 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 12 lutego 2017, 21:15

Reak­cja na słowa win­na urucha­miać czyny. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 12 lutego 2017, 16:07

Tan­de­ta i in­do­len­cja za­haczają o niebo. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 27 stycznia 2017, 15:04

Gra­nice ety­ki re­gulu­je władza. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 21 stycznia 2017, 14:34

Poez­ja to zło otoczo­ne kryształem. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 18 stycznia 2017, 22:18

Przed krzy­wym zwier­ciadłem łat­wo się wyprostować. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 15 stycznia 2017, 21:25

Walenty

Poziom wypowiedzi świadczy o rozmówcy. Dlatego będąc człowiekiem upoważnionym do szeroko pojętej "klasyfikacji umysłów" zwykłem nie tracić czasu... Dziękuję.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Walenty

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 marca 2017, 06:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

12 marca 2017, 19:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

12 marca 2017, 16:48wdech sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

12 marca 2017, 16:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

12 marca 2017, 16:19wdech sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

12 marca 2017, 16:01Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

12 marca 2017, 14:55wdech sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

12 marca 2017, 00:00Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

11 marca 2017, 23:01wdech sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.  

11 marca 2017, 21:26Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem naj­wyższym.