Walenty

70 tekstów – auto­rem jest Wa­len­ty.

Ko­tara oso­bowościowa to je­dyne tło charakteru. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 23 maja 2017, 16:36

Dosłow­ność to for­ma ucieczki. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 18 maja 2017, 23:06

Je­dynie próżnia stwarza ideal­ne wa­run­ki do życia... 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 14 maja 2017, 12:01

Zwierzęta otaczam sza­cun­kiem najwyższym. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 11 marca 2017, 16:57

Sprzężenie zwrot­ne dob­ra i zła ok­reśla ich wza­jem­ne konotacje. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2017, 20:14

Uz­na­nie im­pli­kuje wielość płaszczyzn. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 21 lutego 2017, 21:50

Kierun­ko­wość prze­kazu to fa­natyzm na miarę "ciepłych klu­sek"

For­muła de­dyko­wana Pa­nu Wdechowi 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 16 lutego 2017, 22:35

Mo­cowa­nie się ze słowem to klęska języka 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 12 lutego 2017, 21:15

Reak­cja na słowa win­na urucha­miać czyny. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 12 lutego 2017, 16:07

Tan­de­ta i in­do­len­cja za­haczają o niebo. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 27 stycznia 2017, 15:04

Walenty

Poziom wypowiedzi świadczy o rozmówcy. Dlatego będąc człowiekiem upoważnionym do szeroko pojętej "klasyfikacji umysłów" zwykłem nie tracić czasu... Dziękuję.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Walenty

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 maja 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kotara oso­bowościowa to je­dyne [...]

23 maja 2017, 17:06wdech sko­men­to­wał tek­st Kotara oso­bowościowa to je­dyne [...]

23 maja 2017, 16:54wdech sko­men­to­wał tek­st Kotara oso­bowościowa to je­dyne [...]

23 maja 2017, 16:45Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Kotara oso­bowościowa to je­dyne [...]

14 maja 2017, 14:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jedynie próżnia stwarza ideal­ne [...]

14 maja 2017, 13:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jedynie próżnia stwarza ideal­ne [...]

14 maja 2017, 13:36Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jedynie próżnia stwarza ideal­ne [...]

14 maja 2017, 12:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jedynie próżnia stwarza ideal­ne [...]

14 maja 2017, 12:13lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Jedynie próżnia stwarza ideal­ne [...]

13 maja 2017, 21:41Walenty sko­men­to­wał tek­st Damska erek­cja to dowód [...]